W71

Tyto látky jsou elegantní ploché tkaniny.Legenda k tabulce:

nízká

vynikající

Vlastnosti
Složení
NS: 38% Viskoza 36% Polyester, 26% Bavlna
GS: 38% Viskoza 36% Polyester, 26% Bavlna
Odolnost proti oděru
Odolnost barvy proti oděru
Světlostálost
Žmolkování
Péče a čištění
komerčně dostupnými čistícími prostředky

Galerie

Pozor: barvení textiliemi je vyloučeno z jakýchkoli záručních nároků výrobce. Nejedná se v žádném případě o vadu potahové látky, ale spíše o vadu textilu oděvu, kterou je třeba nahlásit obchodu s oděvy. Zde platí zásada „znečišťovatel platí“.