S43 Longlife Fabric

Tato látka je elegantní žinylková plochá vazba.Legenda k tabulce:

nízká

vynikající

Vlastnosti
Složení
NS: 100% Polyester
GS: 100% Polyester
Odolnost proti oděru
Odolnost barvy proti oděru
Světlostálost
Žmolkování
Péče a čištění
komerčně dostupnými čistícími prostředky

Pozor: barvení textiliemi je vyloučeno z jakýchkoli záručních nároků výrobce. Nejedná se v žádném případě o vadu potahové látky, ale spíše o vadu textilu oděvu, kterou je třeba nahlásit obchodu s oděvy. Zde platí zásada „znečišťovatel platí“.